Písně, 46
Nevyslyšen?


Nevyslyšen?

First line: Nevyslyšen? Mníš, marně chví se rety