Book cover

Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král

Náboženské písne, 105


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král, nad smrtí zvítězils, život jsi dal. Z trůnu jsi sestoupil, na zemi žil, své dílo vykonal, život položil.

2. Když jíme v pokoře chléb lámaný, blíž k Tobě v myšlenkách jsme vedeni. Mukám ses podrobit sám neváhal, v oběť jsi život svůj na kříži dal.

3. Voda, již přijmeme v Tvůj svatý den, nám srdce pozvedá, buď pochválen! Kamkoli půjdeme, nás provázej. Život, jenž nekončí, nám poznat dej.