Book cover

Vi mødes i sagtmodighed

Salmer og Sange, 84


0:00 0:00
All Verses


1. Vi mødes i sagtmodighedog glædes på din sabbatsdag.Og alle lover trofastheddig Herre Gud til dit behag.

2. Vi elsker dine sande ordog føler ånden tydelig.Med venner synger vi i kor,vi fryder os og takker dig.

3. Vi kommer her i kærlighedi dag til vores sabbat hen,og gennem bøn vi føler fred,når vi fornyr vor pagt igen.