Salmer og Sange

Salmer og Sange

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salmer og Sange

Hymns, Danish.
Salt Lake City, Utah, USA; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2005 Edition (current). 207 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1993, 2003, 2005 by Intellectual Reserve, Inc.

Hymns 203–207 were added after 1993.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Genoprettelsen (Return to top)
1.
Nu dagen gryr

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Guds Ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Vi glædes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
På bjergets høje top

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

5.
Nu Israels Genløser

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
Fra himlens høje hvælv

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

7.
Vi vil prise Zion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Trans.: Gerda Jensen (from English)

Other versions of this song:
We Will Sing of Zion

8.
Himmelske Fader, nådens Gud

Words: Anon.

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Heavenly Father, God of Grace

9.
Israel, Israel, Gud nu kalder

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

10.
Kom, lytter til profetens røst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Trans.: Sonja Kristoffersen (from English)

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

11.
Vi be’r til Gud for dig

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

12.
Velsign du vor profet

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Trans.: Sonja Kristoffersen (from English)

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

13.
Hav tak for profeten, du sendte

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

14.
Almagts Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

15.
En stakkels sorgbetynget mand

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

16.
Kom, kom, Guds folk

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

17.
Priser profeten

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

18.
Joseph Smiths første bøn

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

19.
Kom nu snart, du løftets time

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come, Thou Glorious Day of Promise

20.
Kommer, I Guds børn

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

21.
O, kom, du Konge, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

Lovprisning og taksigelse (Return to top)
22.
Alting som Gud har skabt

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

23.
Den store mester kommer

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: J. P. E. Hartmann

Other versions of this song:
The Great Master Comes

24.
Herre, vi dit navn vil prise

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Trans.: Helge Nørrung (from English)

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

25.
O, Himlens konge stor og vis

Words: Carrie Stockdale Thomas

Music: Leroy J. Robertson

Trans.: Else Marie Voss (from English)

Other versions of this song:
Great King of Heaven

26.
Vor Gud han er så fast en borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

27.
Lovpris vor store Gud

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

28.
O, glæd dig nu vor jord!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Trans.: Inger Rasmussen (from English)

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

29.
O, lyt nu til min stemme

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

30.
Lover den Herre

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

31.
Syng Guds pris hver sjæl

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

32.
For dig vi komme

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

33.
Kom, lad os prise Gud

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Trans.: Sonja Kristoffersen (from English)

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

34.
Jeg priser Gud

Words: Isaac Watts

Music: Evan Stephens

Trans.: Helge Nørrung (from English)

Other versions of this song:
Praise Ye the Lord

35.
O Gud, din hånd

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

36.
Led os, o du vor Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

37.
Fædrenes tro

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Trans.: Inger Rasmussen (from English)

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

38.
Så sikker en grundvold

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

39.
O store Gud

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

40.
Jorden med sit blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

41.
O Gud, lyt nu, mens Zion dig priser

Words: Isaac Watts

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Great God, Attend While Zion Sings

42.
Min Gud er mit lys

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

43.
For det skønne her på jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Trans.: Else Marie Voss (from English)

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

44.
Kære barn, din Gud er nær dig

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

45.
Løft taknemmelig din røst

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Trans.: Jørgen Ljungstrøm (from English)

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

46.
Vi pløjed og vi så’de

Words: Matthias Claudius

Music: Johann Abraham Peter Schulz

Trans.: Jakob Knudsen (from German)

Other versions of this song:
We Plow the Fields, and Scatter

47.
Nu falmer skoven

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: J. H. Nebelong

Other versions of this song:
Now the Woods Fade

48.
Nu takker alle Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

49.
Dejlig er jorden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Other versions of this song:
Fair Is Creation

Bøn og påkaldelse (Return to top)
50.
Led, milde lys

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

51.
Jeg trænger til din trøst

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

52.
Nærmere, Herre, til dig

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Nearer, Dear Savior, to Thee

53.
Nærmere, Gud, til dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

54.
Mester, se uvejret truer

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

55.
Herre, frem for dig vi træde

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

56.
Min hyrde er Herren

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

57.
Jeg ved, at Herren hjælper mig

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

58.
Herre, forløser af min ånd

Words: Orson F. Whitney

Music: Harry A. Dean

Trans.: Helge Nørrung (from English)

Other versions of this song:
Savior, Redeemer of My Soul

59.
I Himlens glans

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

60.
Kom kun til Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

61.
Kære Frelser, led du mig

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

62.
Frelseren bød

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

63.
Mer hellighed giv mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

64.
Kom, sorgbetyngte sjæl

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

Other versions of this song:
Come, Ye Disconsolate

65.
Hvor kan jeg finde fred?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Trans.: Else Marie Voss (from English)

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

66.
O Helligånd, mit liv, min lyst

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Holy Ghost, My Life, My Desire

67.
Vær kun ydmyg

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Trans.: Else Marie Voss (from English)

Other versions of this song:
Be Thou Humble

68.
Hvor nådig er Guds lov

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

69.
Jeg på Kristus tror

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Trans.: Helge Nørrung (from English)

Other versions of this song:
I Believe in Christ

70.
Han lever! Vor Forløser stor

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

71.
Ved Helligåndens vidnesbyrd

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Trans.: Else Marie Voss (from English)

Other versions of this song:
Testimony

72.
Da du styrket fra dit leje

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

73.
Ved tanken på min Frelser kær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Trans.: Jørgen Ljungstrøm (from Latin)

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

74.
Der er en stund, da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

75.
Bøn er et hjertes indre sang

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

76.
Ej svar endnu på bønnen

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Unanswered Yet? (The Prayer)

77.
Fader i Himlen

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Trans.: Sonja Kristoffersen (from English)

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

78.
O bønnestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

79.
Fader i Himlen

Words: Carl-Johan Grabe

Music: Carl-Johan Grabe

Other versions of this song:
Father in Heaven

80.
Lader Guds ånds stille hvisken

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

81.
Jeg ved, at min Forløser er Guds søn

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Trans.: Jørgen Ljungstrøm (from English)

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

82.
Løft din stemme glad og ren

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Trans.: Jørgen Ljungstrøm (from English)

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

83.
Det er så skønt, min Gud, min Drot

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

84.
Vi mødes i sagtmodighed

Words: Vernald W. Johns

Music: Laurence M. Yorgason

Trans.: Gerda Jensen (from English)

Other versions of this song:
We Meet, Dear Lord

85.
Nu som dug fra himlen vander

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

86.
Den signede dag med fryd vi ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

87.
Morgenstund har guld i mund

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Thomas Laub

Other versions of this song:
The Morning Hour Has Gold in Its Mouth

88.
Nu titte til hinanden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Morgen og aften (Return to top)
89.
I østen stiger solen op

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Other versions of this song:
In the East the Sun Rises

90.
Op al den ting, som Gud har gjort

Words: Hans Adolph Brorson

Music: Bohemian melody

Other versions of this song:
Arise, All Things That God Has Made

91.
Nu vågne alle Guds fugle små

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Other versions of this song:
Now Awaken All God’s Little Birds

92.
Gud vær’ med dig, til vi ses igen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

93.
Herre, skænk os nu din fred

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

94.
Fader vor i Himlen

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Our Father in Heaven

95.
Dit ord, o Gud, har rørt vor ånd

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

96.
Tak nu, Fader, tak for stunden

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

97.
O, bliv hos mig

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

98.
O bliv hos mig i denne nat

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

99.
Nu er dagen gået

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

100.
Når de lange skygger falder

Words: Lowell M. Durham Jr.

Music: Lowell M. Durham

Other versions of this song:
As the Shadows Fall

Nadveren (Return to top)
101.
Lovpriser højt vor Frelsers navn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

102.
Ydmygt, Herre, beder vi dig

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

103.
Kære Fader, hør vor bøn

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

104.
Jeg ved, på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Felix Mendelssohn

Trans.: Carsten Hauch (from German)

Other versions of this song:
I Know Whom I Believe In

105.
Jesus af Nazaret

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

106.
Ydmygt med ærbødighed

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

107.
På Golgata

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

108.
Hvor skønt det er at dvæle ved

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

109.
Mens brød og vand vi nyder her

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

110.
Igen vi står ved Herrens bord

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Again We Meet around the Board

111.
Han elsked’ os, vor Fader stor

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

112.
Vor Frelser sig til korset gav

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

113.
Han døde, vor Forløser stor

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

114.
O, se hvilken kærlighed

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

115.
Et grønklædt højdedrag

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

116.
Den store visdom, kærlighed

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

117.
Til minde om den korsfæstede

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

118.
Jesus vil i herlighed

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Påske (Return to top)
119.
Krist stod op af døde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Leise; A. P. Berggreen

Other versions of this song:
Christ Arose from the Dead

120.
Du dødens overvinder

Words: Peter O. Thomassen

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
You Overcome Death

121.
Jesus Kristus er opstanden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

122.
Kristus dødens lænker brød

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

123.
Daggryets stråler

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

Other versions of this song:
Easter Morning

Jul (Return to top)
124.
Fryd dig, o jord

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

125.
O, kom hver en trofast

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

126.
Engle fra Guds himmelsal

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

127.
Stille nat, hellige nat

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

128.
Glade jul, dejlige jul

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Trans.: Bernhard Severin Ingemann (from German)

Other versions of this song:
Silent Night

129.
Født hos dyrene i stalden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

Other versions of this song:
Once in Royal David’s City

130.
Barn Jesus i krybben

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

131.
O Bethlehem, du lille by

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

132.
Lyt nu medens englekor

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

133.
Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

134.
Barn Jesus i en krybbe lå

Words: Hans Christian Andersen

Music: Niels W. Gade

Other versions of this song:
Baby Jesus in a Manger Lay

135.
Et barn er født i Betlehem

Words: Latin hymn

Music: A. P. Berggreen

Trans.: N. F. S. Grundtvig (from Latin)

Other versions of this song:
A babe is born in Bethlehem

136.
Julen har englelyd

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: A. P. Berggreen

Other versions of this song:
Christmas Has the Sound

137.
Kimer, I klokker

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Henrik Rung

Other versions of this song:
Ring, O Ye Bells

138.
Dejlig er den himmel blå

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: J. G. Meidell

Other versions of this song:
Bright and Glor­i­ous Is the Sky

139.
Vær velkommen, Herrens år

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: A. P. Berggreen

Other versions of this song:
Welcome to the Lord’s New Year

Audre emner (Return to top)
140.
Kom dog alle, store, små

Words: Carl Christian Anton Christensen

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Come, Everyone and Be Baptized

141.
Fordi du gi’r mig alt

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

142.
Benyt de lyse dage

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

143.
Har jeg gjort noget godt

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

144.
Hyrden hos fårene våger

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

145.
Fuld af gerning er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

146.
Vi vandrer frem mod æren

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

147.
Du kan lette hvert et fjed

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

148.
I dag skinner solen

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

149.
Der er solskin i min sjæl i dag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

150.
Samler solskin

Words: George F. Root

Music: George F. Root

Trans.: Hans Mikkelsen (from English)

Other versions of this song:
Catch the Sunshine!

151.
Hvor som helst i verden

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

152.
Frelser, jeg vil følge dig

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

153.
Gør hvad er ret

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

154.
Velsign hver søn og datter, Gud

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Behold Thy Sons and Daughters, Lord

155.
Vælg kun ret

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

156.
Glem ej, at hver og en har ret

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

157.
Se, vi sår

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
We Are Sowing

158.
Du, som dadler og fordømmer

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Should You Feel Inclined to Censure

159.
Nej, tal ej ondt

Words: Charles Swain

Music: Anon.

Other versions of this song:
Nay, Speak No Ill

160.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

161.
Kastes du på bølgen om

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

162.
Lad os stævne frem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

163.
Fremad, Herrens stridsmænd

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

164.
Tjenere for himlens konge

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

165.
Modigt må vi kæmpe

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

166.
Kom nu alle og vær med

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

167.
Skal vi svigte vore pagter

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

168.
Så fast som de evige bjerge

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Carry On

169.
Som Zions ungdom vi står fast

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

Other versions of this song:
As Zion’s Youth in Latter Days

170.
O hør, nu lyder frydesang

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Rejoice! A Glorious Sound Is Heard

171.
O, du salighedens klippe

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

172.
Zions ungdom

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

173.
Hvem er for Herrens sag?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry H. Russell

Other versions of this song:
Who’s on the Lord’s Side?

174.
Gå frem med tro

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

175.
Hvor stort og hvor skønt

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

176.
Alle nationer Herren har kaldt

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

177.
Undervise ret ved ånden

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

178.
Jeg går, hvor du sender mig hen

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

179.
Sandhed vil vort sind erkende

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

180.
O sig, hvad er sandhed?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

181.
Et skønt og helligt sted

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

182.
Jernstangen

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

183.
Når jeg dine skrifter søger

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

184.
Vær velkommen, søndag morgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

185.
Vi vil forstå, men ikke her

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
Sometime We’ll Understand

186.
Skal vi mødes hist ved floden

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

Other versions of this song:
Shall We Meet?

187.
Kærlighed er lysets kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Anon.

Other versions of this song:
Love Is the Source of Light

188.
Altid frejdig

Words: Ernst Christian Richardt

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Other versions of this song:
Always Cheerful

189.
O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

190.
Der er skønhed her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

191.
O kærlighed, det største bud

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

192.
Hjemmet bliver Himlen lig

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

193.
Ingen er så tryg i fare

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

Børnesange (Return to top)
194.
Vores familie kan være sammen for evigt

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

195.
Jeg er Guds kære barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

196.
Jeg ved min Fader lever

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

197.
Hold Guds befalinger

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

198.
Lær mig at leve i lyset

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

199.
Elsker hverandre

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

200.
Som søstre i Zion (Kvinder)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

201.
Kom, Israels ældster

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

202.
Kom, alle I Guds mænd

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

203.
Guds gode Helligånd

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

204.
Guds omsorg

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

205.
Vi lytter til profetens røst

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

206.
Vend dit sind

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

207.
Skønt hårde prøver

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials