Salmer og Sange

Salmer og Sange

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salmer og Sange

1985 Hymns, Danish.
Salt Lake City, Utah, USA; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2005 Edition (current). 207 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1993, 2003, 2005 by Intellectual Reserve, Inc.

Hymns 203–207 were added after 1993.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Genoprettelsen (Return to top)
1.
Nu dagen gryr
2.
Guds Ånd som en ild
3.
Vi glædes og frydes
4.
På bjergets høje top
5.
Nu Israels Genløser
6.
Fra himlens høje hvælv
7.
Vi vil prise Zion
8.
Himmelske Fader, nådens Gud
9.
Israel, Israel, Gud nu kalder
10.
Kom, lytter til profetens røst
11.
Vi be’r til Gud for dig
12.
Velsign du vor profet
13.
Hav tak for profeten, du sendte
14.
Almagts Gud
15.
En stakkels sorgbetynget mand
16.
Kom, kom, Guds folk
17.
Priser profeten
18.
Joseph Smiths første bøn
19.
Kom nu snart, du løftets time
20.
Kommer, I Guds børn
21.
O, kom, du Konge, kom
Lovprisning og taksigelse (Return to top)
22.
Alting som Gud har skabt
23.
Den store mester kommer
24.
Herre, vi dit navn vil prise
25.
O, Himlens konge stor og vis
26.
Vor Gud han er så fast en borg
27.
Lovpris vor store Gud
28.
O, glæd dig nu vor jord!
29.
O, lyt nu til min stemme
30.
Lover den Herre
31.
Syng Guds pris hver sjæl
32.
For dig vi komme
33.
Kom, lad os prise Gud
34.
Jeg priser Gud
35.
O Gud, din hånd
36.
Led os, o du vor Jehova
37.
Fædrenes tro
38.
Så sikker en grundvold
39.
O store Gud
40.
Jorden med sit blomsterflor
41.
O Gud, lyt nu, mens Zion dig priser
42.
Min Gud er mit lys
43.
For det skønne her på jord
44.
Kære barn, din Gud er nær dig
45.
Løft taknemmelig din røst
46.
Vi pløjed og vi så’de
47.
Nu falmer skoven
48.
Nu takker alle Gud
49.
Dejlig er jorden
Bøn og påkaldelse (Return to top)
50.
Led, milde lys
51.
Jeg trænger til din trøst
52.
Nærmere, Herre, til dig
53.
Nærmere, Gud, til dig
54.
Mester, se uvejret truer
55.
Herre, frem for dig vi træde
56.
Min hyrde er Herren
57.
Jeg ved, at Herren hjælper mig
58.
Herre, forløser af min ånd
59.
I Himlens glans
60.
Kom kun til Herren
61.
Kære Frelser, led du mig
62.
Frelseren bød
63.
Mer hellighed giv mig
64.
Kom, sorgbetyngte sjæl
65.
Hvor kan jeg finde fred?
66.
O Helligånd, mit liv, min lyst
67.
Vær kun ydmyg
68.
Hvor nådig er Guds lov
69.
Jeg på Kristus tror
70.
Han lever! Vor Forløser stor
71.
Ved Helligåndens vidnesbyrd
72.
Da du styrket fra dit leje
73.
Ved tanken på min Frelser kær
74.
Der er en stund, da ro og fred
75.
Bøn er et hjertes indre sang
76.
Ej svar endnu på bønnen
77.
Fader i Himlen
78.
O bønnestund
79.
Fader i Himlen
80.
Lader Guds ånds stille hvisken
81.
Jeg ved, at min Forløser er Guds søn
82.
Løft din stemme glad og ren
83.
Det er så skønt, min Gud, min Drot
84.
Vi mødes i sagtmodighed
85.
Nu som dug fra himlen vander
86.
Den signede dag med fryd vi ser
87.
Morgenstund har guld i mund
88.
Nu titte til hinanden
Morgen og aften (Return to top)
89.
I østen stiger solen op
90.
Op al den ting, som Gud har gjort
91.
Nu vågne alle Guds fugle små
92.
Gud vær’ med dig, til vi ses igen
93.
Herre, skænk os nu din fred
94.
Fader vor i Himlen
95.
Dit ord, o Gud, har rørt vor ånd
96.
Tak nu, Fader, tak for stunden
97.
O, bliv hos mig
98.
O bliv hos mig i denne nat
99.
Nu er dagen gået
100.
Når de lange skygger falder
Nadveren (Return to top)
101.
Lovpriser højt vor Frelsers navn
102.
Ydmygt, Herre, beder vi dig
103.
Kære Fader, hør vor bøn
104.
Jeg ved, på hvem jeg bygger
105.
Jesus af Nazaret
106.
Ydmygt med ærbødighed
107.
På Golgata
108.
Hvor skønt det er at dvæle ved
109.
Mens brød og vand vi nyder her
110.
Igen vi står ved Herrens bord
111.
Han elsked’ os, vor Fader stor
112.
Vor Frelser sig til korset gav
113.
Han døde, vor Forløser stor
114.
O, se hvilken kærlighed
115.
Et grønklædt højdedrag
116.
Den store visdom, kærlighed
117.
Til minde om den korsfæstede
118.
Jesus vil i herlighed
Påske (Return to top)
119.
Krist stod op af døde
120.
Du dødens overvinder
121.
Jesus Kristus er opstanden
122.
Kristus dødens lænker brød
123.
Daggryets stråler
Jul (Return to top)
124.
Fryd dig, o jord
125.
O, kom hver en trofast
126.
Engle fra Guds himmelsal
127.
Stille nat, hellige nat
128.
Glade jul, dejlige jul
129.
Født hos dyrene i stalden
130.
Barn Jesus i krybben
131.
O Bethlehem, du lille by
132.
Lyt nu medens englekor
133.
Langt, langt herfra
134.
Barn Jesus i en krybbe lå
135.
Et barn er født i Betlehem
136.
Julen har englelyd
137.
Kimer, I klokker
138.
Dejlig er den himmel blå
139.
Vær velkommen, Herrens år
Audre emner (Return to top)
140.
Kom dog alle, store, små
141.
Fordi du gi’r mig alt
142.
Benyt de lyse dage
143.
Har jeg gjort noget godt
144.
Hyrden hos fårene våger
145.
Fuld af gerning er min dag
146.
Vi vandrer frem mod æren
147.
Du kan lette hvert et fjed
148.
I dag skinner solen
149.
Der er solskin i min sjæl i dag
150.
Samler solskin
151.
Hvor som helst i verden
152.
Frelser, jeg vil følge dig
153.
Gør hvad er ret
154.
Velsign hver søn og datter, Gud
155.
Vælg kun ret
156.
Glem ej, at hver og en har ret
157.
Se, vi sår
158.
Du, som dadler og fordømmer
159.
Nej, tal ej ondt
160.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
161.
Kastes du på bølgen om
162.
Lad os stævne frem
163.
Fremad, Herrens stridsmænd
164.
Tjenere for himlens konge
165.
Modigt må vi kæmpe
166.
Kom nu alle og vær med
167.
Skal vi svigte vore pagter
168.
Så fast som de evige bjerge
169.
Som Zions ungdom vi står fast
170.
O hør, nu lyder frydesang
171.
O, du salighedens klippe
172.
Zions ungdom
173.
Hvem er for Herrens sag?
174.
Gå frem med tro
175.
Hvor stort og hvor skønt
176.
Alle nationer Herren har kaldt
177.
Undervise ret ved ånden