Book cover

Du dødens overvinder

Salmer og Sange, 120


0:00 0:00
All Verses


1. Du dødens overvinder, velsign for hver en munddet brudte brød, som minder om Jesu sidste stund;bortjag al syndig tanke af hvert beængstet bryst;må åndens frugt vi sanke, skænk arme sjæle trøst.

2. På Golgatha udgødes uskyldighedens blod,hvorved fra synd genfødes enhver, som øver bod;ved kalken vor Forsoner hukommes af sit folk,vor tak og lovsangs toner er vore hjerters tolk.

3. Mens al naturen bæved, brød Jesus gravens bånd,og i triumf han hæved sig til Guds højre hånd.Han fængslets porte sprængte og fried ånders hær,som på sin skyld kun tænkte i selvforvoldt besvær.

4. Han døde, dog han lever, han vor Messias er,for ham hver synder bæver, som ej omvendes her.O grib den hånd, dig rækkes, søg ly ved Jesu bryst,i kamp du aldrig svækkes, følg altid hyrdens røst!