Book cover

Kõik hiilgus, au ja kiitus

Kiriku lauluraamat, 39


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Kõik hiilgus, au ja kiitus me Lunastajale. Hosannahõige huulil Su lastel Sinule. Sind muistsel ajal Iisrael kui Võitut ülistas. Nüüd Isa nimel valitsed meid, Õnnis, Kuningas.

2. Kõik inglid ülal taevas Sind lauldes kiidavad. Ja inimesed maa peal neil’ kaasa hõiskavad. Sind heebrea rahvas austas kord palmiokstega. Nüüd meie aeg Sind kiita on kogu hingega.

3. Sind enne ristisurma ju lauldes kiideti. Nüüd oled ülendatud. Au Sulle alati! Sa nende kiitust kuulsid, nüüd meile armas Sa. Teeb kõik hea Sulle rõõmu, me helde Kuningas.