Kiriku lauluraamat

Kiriku lauluraamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lauluraamat

1985 Hymns, Estonian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 201 songs.

1985, 1998, 2002. Book © 1998 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Taastamine (Return to top)
1.
Nüüd koidab päev
2.
Jumala Vaim
3.
Me rõõmu ja joovastust tunneme aina
4.
Igavene tõde
5.
Seal kõrgel mäe peal
6.
Iisraeli Päästja
7.
Iisrael, Iisrael, Looja kutsub
8.
Tulge, rõõmustage
9.
Üks ingel taevastest
10.
Suurt rahu toob Ta sõna hea
11.
Oo, ärka unest, virgu sa!
12.
Taas kostab taevast Isa hääl
13.
Tänu, Looja, Sul’ prohvetite eest
14.
Jumal vägev, Jumal hea
15.
Tule prohveti häält kuulama
16.
Prohvet, me sinu eest palvetame
17.
Prohvetit õnnista
18.
Joseph Smithi esimene palve
19.
Au olgu mehel
20.
Üks vaene kurblik rännumees
21.
Tulge, kõik pühad
22.
Mind igavesse ellu juhata
23.
Usk igal sammul
24.
Kiitus kaitsva kalju eest
25.
Las Siion tõuseb kaunina
26.
Taas koidab hommik me Siioni üle
27.
Aadam-ondi-Ahman
28.
Au ja hiilgust sulle toovad
29.
Siionist nüüd laulgem
30.
Tule, hiilgav tõotuspäev
31.
Tulge, lapsed Issanda
32.
Oh tule, Kuningas
33.
Sa laula, rõõmusta
34.
Laulgem nüüd kiitust Jumalal’!
35.
Kostku kiitus Issandal’
Kiitus ja tänu (Return to top)
36.
Sellel õnne, rõõmu päeval
37.
Au olgu Jumalal
38.
Jumal on vägev kindlus meil’
39.
Kõik hiilgus, au ja kiitus
40.
Ma tahan laulda Issandal’
41.
Jumalat kiitke
42.
Isade Jumal, kelle vägevus
43.
Samm edasi
44.
Juhata meid, suur Jehoova
45.
Kui pühadel
46.
Isade usk
47.
Jumal on ju armastus
48.
On usk meile kalju
49.
Kui vägev Sa
50.
On Issand mu valgus
51.
Kuula, Isa, kuis kõlab laste hüüd
52.
Maa ja ilma ilu eest
53.
Tänupalve
54.
Tulge Loojat tänama
55.
Nüüd täna Jumalat
56.
Kallis laps, on Jumal ligi
Palve ja palumine (Return to top)
57.
Läkita valgus
58.
Sind vajan, Issand, ma
59.
Tule, õnnistuste Läte
60.
Jumal, Sul’ lähemal’
61.
Jeesus, minu hinge arm
62.
Lunastaja, kallis Päästja
63.
Jeesus, Päästja, juhata
64.
Õnnistust too
65.
Issand, näe, tõusnud on raju
66.
On Issand mu karjus
67.
Viib Issand haljal’ aasal’ mind
68.
Kindel Kalju
69.
Me Päästja arm
70.
Järgnege mulle
71.
Sind kutsub Jeesus
72.
Vaiki, mu hing
73.
Kui õrnalt käsib meid
74.
Raske on tee
75.
Kes Päästjat armastab
76.
Kui usk jääb püsima
77.
Kust leian lohutust?
78.
Ole alandlik
79.
Mul pühadust anna
80.
Taevane Isa
81.
Laul, nüüd kõla kogu väes
82.
Kristust usun ma
83.
Mu Lunastaja elab
84.
Mu Lunastaja elab, tean
85.
Tunnistus
86.
Kas sa palvetad?
87.
Jeesus, kui mõtlen Sinule
88.
Hea palvetund
89.
Las meid juhib Püha Vaim
90.
Vaikne palve
91.
Palve on hinge siiras soov
92.
Mu Jumal ja mu Kuningas
93.
Iga kastepiisk, mis taevast langeb
94.
Jumal olgu ikka sinuga
95.
Lahkudes Sind palume
96.
Lahkudes nüüd laulgem
97.
Kas meil ei põlen’d süda sees
98.
Päev on läinud looja
99.
Vaikselt hääbub päevakiir
100.
Issand, õnnista me hinge
101.
Jää minuga, on õhtuaeg
102.
Jää minuga!
103.
Mu süda, ärka üles
Sakrament (Return to top)
104.
Kui sakramenti võtame
105.
Isa, palvet kuula Sa
106.
Kui vett ja leiba võtame
107.
Alandlikult palvetame
108.
Isa taevas, me usume
109.
Oo, Isa, meie Looja!
110.
Jeesus, me Kuningas
111.
Nüüd Jeesusele kõlab laul
112.
Alandlikult kummarda
113.
On meil meeles Sinu ohver
114.
Nad naelutasid ristile
115.
Jumal meid nõnda armastas
116.
Et meeles Ristilöödu meil
117.
Suur Lunastaja sureb, näe
118.
Ta suri, meie Päästja suur
119.
Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma
120.
Viib linnast välja mäele
121.
See tarkus suur ja armastus
122.
Jeesus sündis vaikuses
Ülestõusmispühad (Return to top)
123.
Ta on tõusnud!
124.
Jeesus Kristus on üles tõusnud
Jõulud (Return to top)
125.
Rõõm kogu maal
126.
Oh, tulge, kõik usklikud
127.
Karjased, oh öelge meile
128.
Püha öö
129.
Kord Taaveti linnas
130.
Kui Jeesuslaps sündis
131.
Kui saabub selge südaöö
132.
Oo Petlemm, väike linnake
133.
Kuula, kõlab ingli hääl
134.
Ääretu Juudamaa väljade peal
135.
Esimesed jõulud
136.
Kord kostis jõulukella hääl
Muud teemad (Return to top)
137.
On Issand mulle andnud kõik
138.
Päästja, Sind järgides
139.
Marsime nüüd hiilgusesse
140.
Karjase südames kallid
141.
Kas ma kedagi täna ka aitasin?
142.
Sa valget päeva püüa
143.
Täna päike särab südames
144.
Kui sul päike südames
145.
Kui paistab veel päike
146.
Pilla päikest
147.
Öelgem teistele tihti häid sõnu
148.
Õigesti tee
149.
Vali õige
150.
Jehoova, Sinu päralt maa
151.
Loetle oma õnnistused
152.
Me õnnistuste jagaja
153.
Üheskoos edasi
154.
Kristus juhib väge
155.
Kutsutud teenima
156.
Värvatud meid kõiki
157.
Kuninglik sõjavägi
158.
Tule aita teha tööd
159.
Kümme tuhat leegioni
160.
Usule truud
161.
Me viimse aja noored Siionis
162.
Oo, me Kalju ja me Pääste
163.
Iisraeli lootus
164.
Sa mine usus, kuuluta
165.
Kuulake, rahvad!
166.
Oo tõuse, Jumal
167.
Aeg peagi on ümber
168.
Kui võimas ja hea
169.
Lä’en sinna, kus soovid Sa
170.
Tõe ja armu sõnad
171.
Mis on tõe hind?
172.
Vaimus tõde tunnetame
173.
Raudkäsipuu
174.
Kui ma uurin pühakirju
175.
Pühapäev on kätte jõudnud
176.
Vaimuga mul õpetada aita
177.
Kui saaksid Kolobile minna