Book cover

Hoort gij gindse eng’lenkoren

Lofzangen, 141


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Hoort gij gindse eng’lenkoren zingen, juichen rein en klaar: Heden is Gods Zoon geboren! Herders, hoort de blijde maar!

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

2. Wilt u spoeden van de velden, heel de aarde is verblijd. Gaat naar gindse kleine stalle, ziet het Kind, zo lang verbeid!

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

3. Mensen, juicht nu Hem ter ere, in deez’ nacht vol majesteit. Wilt de kleine Koning eren, Hem, de God van eeuwigheid!

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.