Book cover

Bij mijn studie van de Schriften
Lofzangen, 1780:00 0:00
Introduction

Bij mijn studie van de Schriften

1. Bij mijn studie van de Schriften, Vader, wilt Gij met mij zijn. Vul mijn hart met eed’le wijsheid, mijn verstand met kennis rein.

2. Bij mijn studie van de Schriften, wil mijn geest beroeren, Heer. Toon mij uw verborgenheden, hef mij naar een hoog’re sfeer.

3. Bij mijn studie van de Schriften, waarin ’k uw genade vond, wil mijn hart en ziel vertroosten, helen een verborgen wond.

4. Bij mijn studie van de Schriften, help mij overpeinzen, Heer. In uw woord is eeuwig leven, schenk uw licht mij immermeer.

Tekst: naar C. Marianne Johnson Fisher (1932–2018). © 1985 IRI

Muziek: C. Marianne Johnson Fisher (1932–2018). © 1985 IRI