Book cover

Wij zusters in Zion

Lofzangen, 200


0:00 0:00
All Verses


1. Wij zusters in Zion staan zijde aan zijdeen bidden om hemelse hulp bij ons werk.Wij trachten voor Christus de weg te bereiden,vertroosten wie treuren en maken hen sterk.

2. Als zusters te dienen is ’t voorrecht der vrouwen,een gave van God, in vertrouwen verleend;in liefde te schragen en steeds op te bouwen,te steunen en helpen waar nood wordt vermeend.

3. Verheven ons oogmerk, gewijd onze zending,dat wij die volbrengen met inzicht en moed!Ja, Hij die nabij is bij iedere wendingzal schenken de wijsheid die wonderen doet.