Book cover

Komt, al gij heil’gen hier op aard’

Lofzangen, 41


0:00 0:00
All Verses


1. Komt, al gij heil’gen hier op aard,bezingt met blijde stemde liefde van de Middelaaren looft, verheerlijkt Hem,de liefde van de Middelaaren looft, verheerlijkt Hem.

2. Zijn liefd’ is groot, Hij stierf voor ons.Wie brengt zijn dank Hem niet,daar Hij de weg tot heil ons wees,het ‘Volg Mij’ horen liet,daar Hij de weg tot heil ons wees,het ‘Volg Mij’ horen liet?

3. Wij vonden ’t eng’ en smalle pad,gaan wij nu daarop voort,totdat wij allen Christus zienin ’t hemels, zalig oord,totdat wij allen Christus zienin ’t hemels, zalig oord.

4. Daar voegen w’ons bij ’s hemels kooren zingen Hem ter eer,verhoogd, volmaakt door d’eeuwen heendoor zijne liefd’ en leer,verhoogd, volmaakt door d’eeuwen heendoor zijne liefd’ en leer.