Book cover

Ver, ver van hier in Judea schoon

Lofzangen, 146


0:00 0:00
All Verses


1. Ver, ver van hier in Judea schoon,hoorden de herders de jubeltoon:

Ere zij God, ere zij God, ere zijn God in de hoge;vreed’ op aard’ is Godes wens,welbehagen in de mens!

2. Zoet spreekt verlossing uit ’t schoon klinkend lied,’t woord van genâ dat de hemel biedt:

Ere zij God, ere zij God, ere zijn God in de hoge;vreed’ op aard’ is Godes wens,welbehagen in de mens!

3. Heer, met uw eng’len ons hart zij verheugd,help ons te zingen met innige vreugd:

Ere zij God, ere zij God, ere zijn God in de hoge;vreed’ op aard’ is Godes wens,welbehagen in de mens!

4. Geef dat van ’t mensdom uit ieder oord,dra wordt vernomen dit eng’lenwoord:

Ere zij God, ere zij God, ere zijn God in de hoge;vreed’ op aard’ is Godes wens,welbehagen in de mens!