Book cover

Zegen uw profeet, o Heer

Lofzangen, 18


0:00 0:00
All Verses


1. Wil uw profeet, o Heer,verlenen immermeeruw zegen rijk.Wil branden in ons hartzijn nobel woord,opdat wij kiezen ’t goede padin deugdzaamheid.

2. Zo gaat uw koninkrijk,aan Daniëls steen gelijk,van kust tot kust.Die grote broederband,vereend in uwe hand,omvat eens ieder landin vreugd en rust.

3. O, maak uw volk beneênals Zoon en Vader één,is onze beê.Verenigd gaan wij voorttot ieder heeft gehoorddit wonderbare woordvan heil en vreê.