Book cover

Leid mij tot U

Lofzangen, 70


0:00 0:00
All Verses


1. Jezus, mijn Hoofd en Heer,leid mij tot U.O, sterk mij immermeer.Leid mij tot U.Houd mij in ’t rechte spoor,licht dag en nacht mij voor,heel ’t aardse leven door.Leid mij tot U.

2. Door ’s levens bang gewoel,leid mij tot U.Wijs mij een hoger doel.Leid mij tot U.Dat uw oneind’ge krachtzij met mij, dag en nacht.Weest Gij mijn trouwe wacht.Leid mij tot U.

3. Als zonde mij bevangt,leid mij tot U.Als smart mijn boezem prangt,leid mij tot U.Als alle hoop verzwindt,mijn ziel geen vreugd hier vindt,sterk, Heiland, dan uw kind.Leid mij tot U.

4. Als ’t uur van sterven slaat,leid mij tot U.Weest Gij mijn toeverlaat.Leid mij tot U.Dat uw genadig woorddoor mij dan word’ gehoord:’Kom in het hemels oord!’Leid mij tot U.