Book cover

Hoort der eng’len lied, zo schoon

Lofzangen, 148


0:00 0:00
All Verses


1. Hoort der eng’len lied, zo schoon:Ere zij Gods Een’ge Zoon!Vreed’ op aard’ en zaligheiddoor zijn liefde ons bereid.Al gij volk’ren, zingt van vreugd,weest met d’ eng’lenschaar verheugd,zingt met hen: In Betlems stalligt het Kerstkind, Heer van ’t al!

Hoort der eng’len lied, zo schoon:Ere zij Gods Een’ge Zoon!

2. Lof aan U die eeuwig leeften op aarde vrede geeft;Gij die ons geworden zijtBron van heil in onze tijd.Al uw glorie legt Gij af,ons tot redding uit het graf,dat wij ongerept en reinnieuwgeboren zouden zijn.

Hoort der eng’len lied, zo schoon:Ere zij Gods Een’ge Zoon!