Book cover

Laat Zion opstaan in haar pracht
Lofzangen, 290:00 0:00
Introduction

Laat Zion opstaan in haar pracht

1. Laat Zion opstaan in haar pracht, haar grenzen uitgebreid! Versterk haar ringen, want haar Vorst komt snel in heerlijkheid. Neem toe in schoonheid, heiligheid, trek pronkgewaden aan om Hem, de Heer, en Henochs stad dan tegemoet te gaan.

2. Herauten, blaas op uw bazuin tot elke hoek der aard’. Verspreid het nieuws van pool tot pool tot Isr’el is vergaard, want Jezus, bij zijn wederkomst, zal met een eng’lenheer bevrijden ’t volk van zijn verbond, zijn vijand slaan terneer.

3. Dan vangt de tijd van vrede aan, door zieners lang begeerd, dat Christus in gerechtigheid met heil’gen hier regeert voor duizend jaar, geprezen dag! O Heer, bereid mijn hart en richt mijn blik op Zions berg, dat ’k tot het eind volhard’.

Tekst: naar Edward Partridge (1793–1840)

Muziek: anon., Württemberg, ca. 1784