Book cover

Heer, wil in uw kerk aanvaarden
Lofzangen, 1590:00 0:00
Introduction

Heer, wil in uw kerk aanvaarden

1. Heer, wil in uw kerk aanvaarden deze zielen, rein en puur, in uw heil’ge naam herboren uit het water en uit vuur. Laat de Heil’ge Geest hen leiden en vertroosten op hun pad, in hun hart uw woorden planten en bewaren als een schat.

2. Weet u niet dat Hij volmaakt was? Toch toont Hij elk mensenkind dat het pad naar ’t eeuw’ge leven bij een smalle poort begint. Blijde tijding van verlossing! Hoor zijn woord: Kom, volg Mij na; blijf getrouw tot aan het einde, dan volstaat u mijn genâ.

3. Als ’t gebruis van vele waat’ren klinkt zijn stem in deze tijd: Doop voor levenden en doden, handeling tot zaligheid! Laat uw hart zich zeer verheugen! Aarde, breek in zingen uit! Doden, juich ter eer van Hem die uw gevangenis ontsluit!

Tekst: naar Mabel Jones Gabbott (1910– ). © 1948 IRI

Muziek: Alexander Schreiner (1901–1987). © 1948 IRI