Book cover

Houd van elkander

Lofzangen, 199


0:00 0:00
All Verses


Zoals ’k u liefheb,houd van elkander.Dit nieuw gebod luidt:houd van elkander.Zo weten allen:gij zijt mijn discip’len,indien gij houdtvan elkander.