Book cover

Goede Meester, dierb’re Heiland
Lofzangen, 740:00 0:00
Introduction

Goede Meester, dierb’re Heiland

1. Goede Meester, dierb’re Heiland, Gij die ieder hart doorgrondt, wil ons met uw Geest verblijden, spreid zijn heil’ge invloed rond. Schenk ons vaste overtuiging, die de golf van zonde keert, goede Meester, dierb’re Heiland, Gij die immer inspireert.

2. Goede Meester, dierb’re Heiland, wij zijn zwak maar Gij zijt sterk; help ons immer vast te houden aan de lering van uw kerk. Voer ons langs de ijz’ren roede, in uw heilig woord vervat. Goede Meester, dierb’re Heiland, houd ons op het smalle pad.

3. Goede Meester, dierb’re Heiland, laat ons niet in bitt’re smart. Droog met deernis onze tranen, geef ons balsem voor het hart. Schenk gemoedsrust met de vrede die ’t verstand te boven gaat, goede Meester, dierb’re Heiland, Gij die immer bij ons staat.

Tekst: naar H. R. Palmer (1834–1907)

Muziek: H. R. Palmer (1834–1907)