Book cover

Hoor, o heil’gen, richt uw schreden
Lofzangen, 1850:00 0:00
Introduction

Hoor, o heil’gen, richt uw schreden

1. Hoor, o heil’gen, richt uw schreden; kom in ’s Heren huis bijeen. Smeed tezamen dierb’re zielen uit het heden en ’t verleên.

2. Leer het plan van zaligmaking en gehoorzaam elk gebod. Eer uw eeuw’ge heilsverbonden met de Allerhoogste God.

3. Elohim, Gij groot Ontwerper, zend des hemels zegen neer op uw trouwe zoons en dochters in de tempels van hun Heer.

Tekst: naar Jean L. Kaberry (1918–1999). © 1985 IRI

Muziek: Robert P. Manookin (1918–1997). © 1985 IRI