Book cover

Hoor, o heil’gen, richt uw schreden

Lofzangen, 185


0:00 0:00
All Verses


1. Hoor, o heil’gen, richt uw schreden;kom in ’s Heren huis bijeen.Smeed tezamen dierb’re zielenuit het heden en ’t verleên.

2. Leer het plan van zaligmakingen gehoorzaam elk gebod.Eer uw eeuw’ge heilsverbondenmet de Allerhoogste God.

3. Elohim, Gij groot Ontwerper,zend des hemels zegen neerop uw trouwe zoons en dochtersin de tempels van hun Heer.