Book cover

Stille nacht

Lofzangen, 149


0:00 0:00
All Verses


1. Stille nacht, heilige nacht,Davids Zoon, lang verwacht,die tot God on terugbrengen zal,werd geboren in Betlehems stal,Hij, der schepselen Heer,Hij, der schepselen Heer.

2. Hulp’loos Kind, heilig Kind,dat zo trouw zondaars mint,ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,werd G’ in stro en in doeken gelegd.Leer m’ U danken daarvoor,Leer m’ U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht,heil en vreê wordt gebrachtaan een wereld verloren in schuld,Gods belofte wordt heerlijk vervuld.Amen, Gode zij d’ eer,amen, Gode zij d’ eer.