Book cover

O, welk een vreugde vult mijn geest

Lofzangen, 10


0:00 0:00
All Verses


1. O, welk een vreugde vult mijn geest,ontroering welt er in mijn hart,als ik de blijde boodschap lees,in Efraims kroniek vervat,in Efraims kroniek vervat.

2. De waarheid kwam uit d’aarde voort,na eeuwen klonk zij uit het stof,herstellend Gods nauwkeurig woordvoor al wat ’s mensen heil betrof,voor al wat ’s mensen heil betrof.

3. Dit heilig schriftdeel was ’t beginvan ’s Heren wonderbare werk.Het luidt de laatste dagen inen stuwt de zending van Gods kerk,en stuwt de zending van Gods kerk.

4. Uit ’t Boek van Mormon klinkt ’t gebod:Zoek Jezus, die u zalig maakt.O, heil’gen, kom nu tot uw Goden word in Christus vervolmaakt,en word in Christus vervolmaakt.