Book cover

In Christus’ kerk zijn wij tezaam

Lofzangen, 118


0:00 0:00
All Verses


1. In Christus’ kerk zijn wij tezaam,nemen symbolen in zijn naam;laten wij zorgen dat wij zijnzuiver van hart, van handen rein.

2. Christus vergoot voor ons zijn bloed,heeft aan het kruis voor ons geboet,en Hij verdreef de duist’re rouwdie ’t lot der schepping worden zou.

3. Voor een gebroken wet stierf Hijopdat het recht bevredigd zij,opdat de mens ontga de strafvan eeuw’ge smart en van het graf.

4. En triomferend weer verrijz’en God in glorie dankbaar prijz’,om dan, bevrijd van dood en pijn,met Christus heerser, vorst te zijn.