Book cover

O bønnestund, o bønnestund

Salmer, 55


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. O bønnestund, o bønnestund, som kaller meg fra verdslig grunn, den ber meg lyde Kristi ord og søke hjelp hos Herren stor. Når sorg og synd meg knuger ned, jeg hos min Fader finner fred og holder stand mot mørkets ånd når du er nær, o bønnestund, og holder stand mot mørkets ånd når du er nær, o bønnestund.

2. O bønnestund, o bønnestund, som heve vil min sjel til Gud. Hans kjærlighet og nåde stor vil fylle meg med trøstens ord. Han ber meg søke hen til seg og tro hans ord om frelsens vei. Jeg kaster all min sorg på ham og venter deg, o bønnestund. Jeg kaster all min sorg på ham og venter deg, o bønnestund.