Salmer

Salmer

Salmer for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Hymns, Norwegian.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2002, 2nd Edition (current). 203 songs.

1985. Book © 1985, 1992, 2002 Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Gjengivelsen (Return to top)
1.
I denne skjønne morgenstund

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Guds ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Vi gledes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Høyt oppå fjellets topp

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

5.
Snart Israels Forløser

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

6.
Israel, Israel, Gud deg kaller

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

7.
Vi vil stemme i et kor

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Now We’ll Sing with One Accord

8.
Fra himlens høye hvelv

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

9.
Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

10.
En gledens dag

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
The Happy Day at Last Has Come

11.
En stakkars sorgbetynget mann

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

12.
Priser profeten som skuet Jehova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

13.
Hvilken skjønn og yndig morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

14.
Søt er den fred Guds budskap gir

Words: Mary Ann Morton Walker

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Sweet Is the Peace the Gospel Brings

15.
Vi ber til Gud for deg

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

16.
Gud sign profeten vår

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

17.
Ha takk for profeten du sendte

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

18.
Kom, lytt nå til profetens røst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

19.
Sion, vi deg priser

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
We Will Sing of Zion

20.
Yndefull Sion, himlens stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

Other versions of this song:
Beautiful Zion, Built Above

21.
Vær du signet for Sions styrke

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

22.
Du kongers konge, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

23.
La den store dag opprinne

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come, Thou Glorious Day of Promise

24.
La oss stemme i et kor

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

25.
De som bygger opp nasjonen

Words: Ida Romney Alldredge

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
They, the Builders of the Nation

26.
Kom, hellige

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

Lovsang og takksigelse (Return to top)
27.
Kom, alt Guds folk som bor på jord

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Come, All Ye Saints Who Dwell on Earth

28.
Vår Gud han er så fast en borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

29.
Lover den Herre Gud

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

30.
Guds skaperverk forent i sang

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

31.
All herlighet og ære

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

32.
Fedrenes Gud, allmektig som du er

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

33.
For hver en hellig

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
For All the Saints

34.
Lover den Herre

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

35.
Pris vår Gud med hjerte, munn

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

36.
Jeg vet på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
I Know Whom I Believe In

37.
No livnar det i lundar

Words: Elias Blix

Music: Ludvig M. Lindeman

Other versions of this song:
Now the Woods Awaken

38.
Fader, vi synger i ydmykhet

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

39.
Gå, du som elsker Gud

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

40.
Jorden med sitt blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

41.
Hvor vennlig er vår Gud

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

42.
Så sikker en grunnvoll

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

43.
Se, Herren konge er

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

44.
Fedrenes tro

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

45.
Lovsang

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

46.
Kom, vårt folk, takknemlig vær

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

47.
Nå takker alle Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

48.
Led oss, o du store Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

49.
Kjære barn, din Gud er nær deg

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

50.
For det vakre på vår jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

Bønn (Return to top)
51.
O, bli hos meg, det aften er

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

52.
O, bli hos meg! Nå er det aftentid

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

53.
Vær du ydmyk

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

54.
Kraft og styrke sendt fra himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

55.
O bønnestund, o bønnestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

56.
Det er en tid da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

57.
Bønnen er sjelens dype trang

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

58.
Da du stryket fra ditt leie

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

59.
Gud allmektig, rettferds Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

60.
Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

61.
O Gud, vår hjelp fra evig tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

Other versions of this song:
O God, Our Help in Ages Past

62.
Jeg er i Herrens hender

Words: Erling Tobiassen

Music: Sigurd Lunde

Other versions of this song:
I'm in the Lord’s Hands

63.
Jeg trenger deg hver stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

64.
O store Gud

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

65.
Kristus er meg kjær

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

66.
Han lever, min Forløser stor

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

67.
Han lever, min Forløser kjær

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

68.
Vitnesbyrd

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

69.
Fader vår i himlen

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

70.
Gud vær med deg til vi ses igjen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

71.
Dagen svinner

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

72.
Gud, vær med oss når vi skilles

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

73.
Herre, før vi skilles ad

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

74.
Se, nå dagen heller

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

75.
Din ånd, o Gud, har lært oss mer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

76.
Ved tanken på min Frelser kjær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

77.
Led, milde lys

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

78.
Leg med frem til evig frelse

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

79.
Mer hellighet gi meg

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

80.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

81.
Mester, se uværet truer

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

82.
Nærmere deg, min Gud

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

83.
La oss ledes av Guds ånd

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

84.
Min Herre er hyrden

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

85.
Min Herre, han er hyrden stor

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

86.
O du gode nådens Fader

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Thou Kind and Gracious Father

87.
Hans kjærlighet

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

88.
Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish melody

Other versions of this song:
Spread Your Wide Wings

89.
Min tro består

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

90.
Villfarne sjel som går

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

91.
Hør du vår lovsang, Gud

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

Other versions of this song:
Hear Thou Our Hymn, O Lord

92.
Hvor kan jeg finne fred?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

93.
Kom, du bedrøvede

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

Other versions of this song:
Come, Ye Disconsolate

94.
Kom, følg med meg

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

95.
Kom kun til Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

Nadverd (Return to top)
96.
Korsfestet ble vår Herre stor

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

97.
Igjen vi møtes ved ditt bord

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Again We Meet around the Board

98.
Stille syng en hellig sang

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

99.
Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

100.
Gud, vår Fader, vi deg ber

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

101.
O Fader, la mitt hjerte få

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

102.
Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå

Words: Hans Adolph Brorson

Music: Norwegian folk tune

Other versions of this song:
I See You Before Me, O Lamb of God

103.
Vi synger om Guds kjærlighet

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

104.
Du herrers Herre

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

Other versions of this song:
O Lord of Hosts

105.
I all ydmykhet, o Frelser

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

106.
Vi minnes den korsfestede

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

107.
Jesus fra Nasaret

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

108.
O Gud, du kjære Fader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

109.
Ydmyk med ærbødighet

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

110.
På Golgata korsfestet de

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

111.
Jeg står helt forundret

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

112.
En grønnkledd høyde langt herfra

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

113.
Når vi i nadverden tar del

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

114.
Vi synger pris til Jesu navn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

Påske (Return to top)
115.
Jesus Kristus er oppstanden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

116.
Krist stod opp av døde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Ludvig M. Lindeman

Other versions of this song:
Christ Arose from the Dead

117.
Jesus Krist oppstanden er

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Jul (Return to top)
118.
Deilig er jorden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Other versions of this song:
Fair Is Creation

119.
Hør en himmelsk englesang

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

120.
Det lyser i stille grender

Words: Jakob Sande

Music: Lars Søraas

Other versions of this song:
The Lights in the Peaceful Village

121.
En krybbe var vuggen

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Trans.: Agnes Landmark (from English)

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

122.
Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

123.
Hør den englesang så skjønn

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

124.
La oss forene her vår sang

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

125.
En stjernenatt

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

126.
O skjønne, lille Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

127.
O kom, alle sjeler

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

128.
Stille natt, hellige natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

129.
Den første sang

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

130.
Ring, ville klokkor

Words: Alfred Tennyson

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Ring Out, Wild Bells

Spesielle emner (Return to top)
131.
Velg det rette

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

132.
Til alle har vår Herre gitt

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

133.
Gjør hva er rett

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

134.
Kom nå alle, store, små

Words: Carl Christian Anton Christensen

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Come, Everyone and Be Baptized

135.
I lydighet mot dine bud

Words: Sacred Hymns, Emma Smith, 1841

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Lo, on the Water’s Brink We Stand

136.
Kastes du på bølgen om i livet her

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

137.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

138.
La vår tale av kjærlighet farges

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

139.
Kjærlighet er lysets kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Ludvig M. Lindeman

Arr.: Egil Hovland

Other versions of this song:
Love Is the Source of Light

140.
Har vi sten i våre hender

Words: Liv Nordhaug

Music: Knut Løken

Other versions of this song:
Do We Have a Stone in Our Hand

141.
Fordi jeg er blitt meget gitt

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

142.
Vi har ditt hus så kjær

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
We Love Thy House, O God

143.
Hvor vakkert Herrens tempel er

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

144.
Opp, Guds folk, til templets haller

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

145.
Kjærlig er Herren, vår hyrde

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

146.
Jesus, det eneste

Words: Ole Theodor Moe

Music: Christian Sinding

Other versions of this song:
Jesus, the Only One

147.
Den kjærlighet som stråler klar

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

148.
O, du salighetens klippe

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

149.
Vingede skarer

Words: Johan Sebastian Welhaven

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
The Winged Flock

150.
O, min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

151.
Hvor herlig og stort

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

152.
Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

153.
Det er skjønnhet her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

154.
La nå Guds ånds stille hvisken

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

155.
Alltid freidig når du går

Words: Ernst Christian Richardt

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Other versions of this song:
Always Cheerful

156.
Om store trengsler

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

157.
Velt alle dine veier

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

158.
Når jeg vender meg til Skriften

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

159.
Vi er en mektig skare

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

160.
Modig må vi kjempe

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

161.
Fremad, Kristi stridsmenn

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

162.
Vi kjemper for Guds rike

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

163.
Arbeid, for natten kommer

Words: Anna L. Coghill

Music: Lowell Mason

Trans.: Sophie Augusta Bonnevie (from English)

Other versions of this song:
Work, for the Night Is Coming

164.
Vi er kalt

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

165.
Kan hende det er på fjellets sti

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

166.
Gå frem med tro

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

167.
Våre gjerninger og tanker

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
We Are Sowing

168.
Lytt, lytt, nasjoner!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

169.
Du himmelens og jordens fyrste

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

170.
La oss stevne frem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

171.
Full av gjerning er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

172.
Alt godt som gjøres her på jord

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

173.
Har på jorden jeg gjort noe godt idag?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

174.
I verden trenges tapre menn

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

175.
Gjør meg til en bedre lærer

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

176.
Benytt enhver anledning

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

177.
Det er solskinn i min sjel idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

178.
Du kan gjøre veien lett

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

179.
Guds hviledag, vi hilser deg

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
Sweet Sabbath Day

180.
De skjønne, edle sannhetsord

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

181.
Å, si hva er sannhet

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

182.
Sannhets lys

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

183.
Skal det unge Sion glemme?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

184.
Sions ungdom, kom nå alle

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

Barnesanger (Return to top)
185.
Ingen er så trygg i fare

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

186.
I all evighet

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

187.
Jeg er Guds kjære barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

188.
Jeg har en Fader god

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

189.
Hold alle budene

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

190.
Elsk du din neste

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

191.
Vi vil bringe sannhet til jord

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

192.
Guds klare lys

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

193.
Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

For kvinner (Return to top)
194.
Som søstre i Sion (Kvinner)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

195.
Vi møtes her som søstre (Kvinner)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

Other versions of this song:
We Meet Again as Sisters

For menn (Return to top)
196.
Sendt er Gud vår Faders nåde (Mannskor)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy

197.
Kom, alle I Guds menn (Menn)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

198.
Gud har deg kalt til arbeid (Menn)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

199.
O, Israels eldster (Menn)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

Sang av nasjonal opprinnelse (Return to top)
200.
Gud signe vårt dyre fedreland

Words: Elias Blix

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Other versions of this song:
God Bless Our Precious Homeland

201.
O, må jeg følge deg

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee