Kom til vår søndagsskole
Siste Dagers Helliges Sangbok, 74


Kom til vår søndagsskole

First line: Kom til vår søndagsskole, kom, kom, kom

Related pages

  • Author: William G. Bickley
  • Translator: Frederick Christensen