Book cover

Wsza chwała, cześć i honor

Hymny, 30


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Wsza chwała, cześć i honor Dla Ciebie, Królu mój, Któremu to hosanny Dziecięcy śpiewał chór. Tyś Królem Izraela, Tyś Dawidowy Syn, Przychodzisz w imię Pana, Błogosławionyś Ty.

2. Na wysokości Tobie Anielski śpiewa dwór. Stworzenie wsze i ludzie Wtórują z ziemi mu. Przed Tobą Hebrajczycy Z palmami niegdyś szli. My uwielbienia hymny Śpiewamy w darze Ci.

3. To Tobie, nim cierpiałeś, Śpiewano chwały pieśń. Dziś Tobie, Wyniesiony, Pragniemy oddać cześć. Przyjąłeś ongiś chwały hymn, Miłości przyjmij dar, Ty, który kochasz dobro, Łaskawy Królu nasz.