Hymny

Hymny

Hymny Kościóła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

1985 Hymns, Polish.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 206 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 9/96. Book © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Przywrócenie (Return to top)
1.
Nadchodzi świt
2.
Duch Boży
3.
Teraz wszyscy radujmy się
4.
Wieczna prawda
5.
Z wysokich szczytów gór
6.
O Zbawco Izraela
7.
Izraelu, Izraelu, wzywa Bóg
8.
Cieszmy się
9.
Gdy anioł z wysokości
10.
Powstańcie, święci, zbudźcie się!
11.
Dziękujemy Ci, Boże, za proroka
12.
Sprawiedliwy Boże nasz
13.
Chodź, gdzie proroka słychać głos
14.
Zawsze modlimy się
15.
Pierwsza modlitwa Józefa Smitha
16.
Niech błogosławi Pan
17.
Chwalmy człowieka
18.
Strudzony wędrowiec
19.
Naprzód marsz, święci
20.
Adam-ondi-Ahman
21.
Już dzionek jest bliski
22.
Za potęgę tych gór
23.
Dzieci Pana, pójdźmy wraz
24.
Przyjdź Królu, Panie nasz!
Chwała i dziękczynienie (Return to top)
25.
Radujcie się, toż Pan
26.
Wszelkie stworzenie, Boży świat
27.
W tym dniu szczęścia i radości
28.
Na wysokości Bóg
29.
Fortecą mocną jest nasz Bóg
30.
Wsza chwała, cześć i honor
31.
Panu niech będzie cześć
32.
Chwalmy Pana wszyscy wraz
33.
Boże, do Ciebie zwracamy się dziś
34.
Boże Odwieczny, Twa potężna dłoń
35.
Hen naprzód dąż
36.
Prowadź nas, o wielki Jahwe
37.
Jak silne świadectwo
38.
Jak wielkiś Ty
39.
Światłością mą Pan
40.
Ojcze, Twe dziatki wznoszą pieśń
41.
Za urodę ziemi tej
42.
Bóg miłością wszelką jest
43.
Modlitwa dziękczynna
44.
Niech się zbierze wdzięczny lud
45.
Drogie dzieci, Bóg jest blisko
Modlitwa i błaganie (Return to top)
46.
Światłem mnie wiedź
47.
Potrzeba mi Cię wciąż
48.
Bliżej Cię, Boże mój
49.
Drogi Panie, Zbawicielu
50.
Panie, w krąg burza szaleje
51.
Prawość nam daj
52.
Służbie Tobie poświęceni
53.
Pan jest mym Pasterzem
54.
Miłość Zbawcy
55.
Pójdź za mną dziś
56.
Pójdź do Jezusa
57.
Choć życia próby trapią nas
58.
Wraz zebrać się już czas
59.
Spokojny bądź
60.
Łagodny jest nasz Bóg!
61.
Jak długo, Panie święty mój
62.
Droga długą się zda?
63.
Gdy wiara silna
64.
Gdzie znajdę spokój swój?
65.
Bądź pokorny
66.
Obdarz mnie świętością
67.
Ojcze nasz w Niebie
68.
Boże, radością wielką mi
69.
Chrystus Panem mym
70.
Zbawca żyje mój
71.
Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój
72.
Świadectwo
73.
Napełnij duszę moją
74.
Cicha modlitwa
75.
Czy modliłeś się?
76.
Myślę o Tobie, Jezu mój
77.
Modlitwy czas
78.
Niech prowadzi Święty Duch
79.
Modlitwa to niebiański dar
80.
Niech łagodny płynie śpiew
81.
Dzień sabatu
82.
Jako rosa z nieba pada
83.
Z Bogiem zostań, aż spotkamy się
84.
Panie, już rozstając się
85.
Ojcze, radośnie minął nam czas
86.
Miłości Twej czuliśmy dar
87.
Czas na pożegnanie
88.
Panie, poślij i pobłogosław nas
89.
Przed Tobą, Panie, chylę skroń
90.
Dzień dobiega kresu
91.
Bądź ze mną, Panie, wieczór tuż
92.
Noc okrywa światło dnia
93.
Ze mną bądź!
Sakrament (Return to top)
94.
Sakrament przyjmujemy dziś
95.
Zbawco, kornie dziś prosimy
96.
Boże, Ojcze, usłysz nas
97.
O Boże, wieczny Ojcze
98.
Przyjmując dziś symbole te
99.
Jak słodko nucić piękny hymn
100.
Ojcze Niebieski, wiemy
101.
Jezu, Tyś Pan jest nasz
102.
Jezusa imię to nasz hymn
103.
Kornie w ciszy opuść wzrok
104.
Z miłości Syna dał nam Bóg
105.
Niech będzie wola Twa
106.
Pamięć o śmierci na krzyżu
107.
Skonał nasz Zbawca i nasz Pan
108.
Na krzyżu, na Kalwarii hen
109.
Podziwiam miłości czyn
110.
Na wzgórzu, na zielonym
111.
Jak wielka mądrość, miłość
112.
Jezus w biedzie żyć musiał tu
Wielkanoc (Return to top)
113.
O Zbawco, na Twej głowie korona
114.
Poranek nam obwieścił cud
115.
Pan zmartwychwstał!
116.
Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał
Boże Narodzenie (Return to top)
117.
Raduj się świecie
118.
Pójdźcie dziś wierni
119.
Nad polami w głuchą dal
120.
Cicha noc
121.
W Dawidowym mieście
122.
Daleko gdzieś w żłobie
123.
Chwalebna pieśń ta
124.
Maleńkie miasto Betlejem
125.
Anioł nam zwiastował tu
126.
Kiedyś w Judei
127.
Anioł pasterzom mówił
128.
Bóg się rodzi
129.
Dzisiaj w Betlejem
130.
Gdy się Chrystus rodzi
131.
Przybieżeli do Betlejem
132.
Wśród nocnej ciszy
Tematy szczególne (Return to top)
133.
Ponieważ wiele dano mi
134.
Chcę, Panie, z Tobą iść
135.
Najdroższe sercu Pasterza
136.
Czy dziś dzięki mnie świat nieco lepszy był?
137.
Wiele zadań w pracy tej
138.
Kroczmy naprzód
139.
Ważna każda chwila
140.
Promień słońca świeci w duszy mej
141.
Możesz swój rozświetlić szlak
142.
Nim noc ciemna przyjdzie
143.
Dziel się światłem
144.
Dar ten składamy dziś
145.
Mówmy często do siebie uprzejmie
146.
Czyń, coś powinien
147.
Na córki, synów, Panie, spójrz
148.
Dobro czyń
149.
Pamiętaj, dusza wolna jest
150.
Policz łaski
151.
Niech chwali Boga wszelki lud
152.
Śmiało naprzód
153.
Do nas dołącz już dziś
154.
Naprzód, armio Boga!
155.
Powołani służyć
156.
Równy nasz krok
157.
O, spójrz! Królewska armia
158.
Niech twe ramię koło pchnie
159.
Panie, przyjmij do królestwa
160.
Oddani wierze
161.
Syjonu młodzież mężnie dziś
162.
Tyś nadzieją Izraela
163.
Któż dzisiaj z Panem jest?
164.
Krocz z wiarą
165.
Wszystkie narody, usłyszcie wraz
166.
Czas szybko przemija
167.
Wśród przepięknych dzieł
168.
Niech wszystkie ludzkie dusze
169.
Jehowo, niebo, ziemia Twe
170.
Tam pójdę, gdzie iść mi mój każe Pan
171.
Piękne i czułe słowa
172.
Och, czym prawda jest?
173.
Pan nauczał nas tej prawdy
174.
Żelazny pręt
175.
Kiedy badam pisma święte
176.
Powitajmy ten poranek