Book cover

Libri i Këngëve të Fëmijëve, p. 6
Lutja e një Fëmije0:00 0:00
Introduction
Audio

Lutja e një Fëmije

First line: O Ati Qiellor, a je Ti atje?

Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

© 1984 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

© 1984 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.