Unë do të Shkoj dhe do të Bëj

Unë do të Shkoj dhe do të Bëj

Unë do të Shkoj dhe do të Bëj, Albanian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2020. 1 song.


Indexes

References

List of songs
Songs (Return to top)
1.
Unë do të Shkoj dhe do të Bëj

Words: Nik Day

Music: Nik Day

Other versions of this song:
I Will Go and Do