Sånger och rim, p. 52
Hör fåglarna sjunger


Hör fåglarna sjunger

First line: Hör fåglarna sjunger