Sånger och rim, p. 18
Hemaftonskväll är roligt


Hemaftonskväll är roligt

First line: Hemaftonskväll är roligt