Sånger och rim, p. 46a
Guds skapelser


Guds skapelser

First line: Gud skapade månen