Sånger och rim, p. 50
Här vi är tillsammans


Här vi är tillsammans

First line: Här vi är tillsammans