Sånger och rim, p. 9
Jag vrider på fingrar och tår


Jag vrider på fingrar och tår

First line: Jag vrider på fingrar, jag vrider