Sånger och rim, p. 14d
Jag knyter nävarna


Jag knyter nävarna

First line: Jag knyter nävarna