Sånger och rim, p. 29b
Mamma


Mamma

First line: Min mamma städar och dammar var dag