Sånger och rim, p. 31a
Min bror


Min bror

First line: Min bror är lång