Sånger och rim, p. 10
Händerna vrid


Händerna vrid

First line: Händerna vrid hit