Sånger och rim, p. 60c
Vår


Vår

First line: Högt upp på himlens blåa yta