Sånger och rim, p. 46b
Kyrkan


Kyrkan

First line: Detta är kyrkans väggar