Sånger och rim, p. 60a
Sparvarna


Sparvarna

First line: Små, grå sparvar