Sånger och rim, p. 14b
Rör vid armbågarna


Rör vid armbågarna

First line: Rör vid armbågarna