Sånger och rim, p. 4
Två ögon små


Två ögon små

First line: Två ögon små som blink