Book cover

Bahay Kubo
Aklat ng mga Awit Pambata, p. 142


Bahay Kubo

Titik at himig: Tradisyonal

Related pages

  • Author: Traditional
  • Composer: Traditional