Thánh Ca, 96
Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con


Con Yêu Dấu, Chúa ở Bên Con

First line: Con, nầy con, kìa Chúa luôn bên cạnh hoài