Thánh Ca, 308
Hãy Yêu Mến Đồng Loài


Hãy Yêu Mến Đồng Loài

First line: Hãy yêu mến đồng loài