Thánh Ca, 305
Ánh Sáng Thiêng Liêng


Ánh Sáng Thiêng Liêng

First line: Muôn hoa trên rừng cây cỏ núi đồi