The Pretty Little Flowers (Now Look at Each Other)

Author: Bernhard Severin Ingemann
Composer: Christoph Ernst Friedrich Weyse


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “The Pretty Little Flowers (Now Look at Each Other)”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “The Pretty Little Flowers (Now Look at Each Other)” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Danish (Original Language)

1. Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre, nu alle jordens børn deres øjne opslå, nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

2. Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær, han føder fugl og markens lilje klæder, dog menneskenes børn har han allermest kær, Gud ånder på øjet, når det græder.

3. Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå, hans vugge stod på jord foruden gænge, Guds Himmeriges fryd har han lovet de små og blomster fra Paradisets enge.

4. Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor, han bærer barnet op til Gud på armen, han storm og hav betvang, da han vandred på jord, men børnene leged ham ved barmen.

5. O du, som os velsigned og tog i favn de små, en morgen se vi dig i Paradiset. Du lærte os til Gud vore øjne opslå, evindelig være du lovpriset.